Kursseja ja työpajoja voidaan räätälöidä asiakkaiden tarpeen mukaan.
Kurssi ja pajatoiminta soveltuvat kerhomuotoiseen työskentelyyn esim. työpaikkojen virkistystoimintaan tai pienempiin pajapäiviin.

Kurssi ja pajatoiminta tarjoaa hengähdystauon kiireiseen arki ja työelämään, vahvistaa sisäistä yhteyttä itseen ja lähimmäisiin tukien yhteisöllisyyttä, lisäten iloa ja energisyyttä, keskittymiskykyä, hyvinvointia ja tuloksellisuutta työssä ja arjessa.  Yhdessä tekemisen kautta tutustutaan uudella tavalla työyhteisön jäseniin. Rentoutuminen luo vapaan tilan luovuuden heräämiselle, mikä tarjoaa mahdollisuuden nähdä asiat toisin, uudessa valossa, ja se puolestaan helpottaa työn ja työyhteisön ongelmaratkaisuissa.

Kursseilla tehdyt kuvat ovat ns. potentiaalikuvia tekijälleen. Kuvan tekemisen parissa mieli rauhoittuu, keskittyy, mielestä nousevat omat mielikuvat ja kuva-aiheet, kokemukset ja tunteet, joiden kohtaamisella ja näkyväksi tekemisellä on eheyttävä, voimaannuttava ja vapauttava vaikutus.


Kurssi/paja esimerkkejä

Aarrekartta - luo unelmasi todeksi® -koulutus, 3h.
Voimakuvakortit, voimakuvakirja
Enkelit inspiraation ja voiman lähteinä
Luova piirtäminen
Muistoista taideteokseksi
Elävä puutarha
Taiteen matka minussa, taidetyöskentelyä sanoin ja kuvin
Elämänpuu
Akvarellimaalaus
Värin iloa