Mitä on mindfulness?

 

Mindfulness on hyväksyvän tietoisen läsnäolon menetelmä, jota käytetään tällä hetkellä yleisesti myös terveydenhuollossa. Sen harjoittaminen auttaa vähentämään stressiä ja lievittämään psyykkistä ja fyysistä kipua. Tietoisella läsnäololla tarkoitetaan tietoista olotilaa, jossa ollaan läsnä kaikilla aisteilla ”tässä ja nyt”-hetkessä arvostelematta, hyväksyen sen, mikä jo on. Se mahdollistaa näkemään kaiken elämässä tapahtuvan selkeästi.

Arjessa ajatukset harhailevat helposti menneisyydessä tai tulevaisuudessa luoden erilaisia tunteita ja jännityksiä kehoon ja mieleen. Usein toivomme nykyhetken olevan toisenlainen kuin se todellisuudessa on. Tällainen mielentila saa meidät reagoimaan usein automaattisesti ja impulsiivisesti uskomustemme ja mieltymystemme mukaan vähemmän tietoisella tavalla aiheuttaen ja pahentaen stressiä.

Tietoista läsnäoloa voi harjoittaa keskittymällä hengitykseen, kehon tuntemuksiin, aistimuksiin, liikkeeseen ja myötätuntoon. Harjoitukset voivat olla muodollisia meditaatioharjoituksia tai epämuodollisia arjen keskellä tapahtuvia harjoituksia, joissa keskitytään juuri meneillä olevaan asiaan ja tekemiseen esim. tiskaamiseen aistien ja ollen läsnä sen kaikille kokemusten puolille havaiten myös ajatukset ja tunteet. Ajatuksista ja tunteista ei siis pyritä eroon vaan niistä tullaan tietoiseksi hyväksyen ne mielen normaalina tapana toimia, silti itse samaistumatta niihin, pitämättä niitä tosina. Tämä harjoittaminen auttaa tarkastelemaan tilanteita ikään kuin etäämmältä, ja löytämään erilaisia näkökantoja ja ratkaisuja toimia tietoisemmin ja viisaammin.

 

POLKUNI MINDFULNESS-OHJAAJAKSI

 

Täydentäessäni kuvataiteilijan opintojani AMK-tutkinnoksi Turun taideakatemiassa tein lopputyönäyttelyni Maalauksellinen retriitti Galleria Rayaan v. 2008. Lähestyin hiljaisuuden teemaa meditaation välityksellä, jota aloin opetella sinnikkäästi kirjoista saamieni ohjeiden mukaan. Kirjallisessa opinnäytetyössä, joka sai nimekseen hiljentymisharjoitus, kuvaan tätä prosessia ja sen vaikutuksia elämääni.

 

Opintojen myötä löytämäni harjoittamisen tapa jäi elämään arkeeni. Heti seuraavan vuonna hakeuduin silloiseen joogayhdistyksen meditaatioryhmään, jota ohjasi jooga- ja meditaatiohjaaja Maarit Vainio. Edelleen käyn samaisessa ryhmässä, joka on nykyään One Point Life:n toimintaa.

V. 2013 osallistuin Dharma keskuksen järjestämään meditaatio-ohjaaaja opintoihin, 90 h, opettajana Maitreya Pekka Airaksinen. V. 2015 suoritin mindfulness-ohjaaja opinnot Turun kesäyliopistossa, opettajina mindfulness.ohjaajat Seija Mauro, Saara Laitinen-Krispijn ja Tarja Suvitie. Koulutus oli laajuudeltaan 20 op.

Ohjaajuuden perustana on oma harjoitus, tahto toimia tietoisesti ja kehittää tietoisuutta. 

 

TIETOISUUSTAITOJA JA LUOVUUTTA

 

Mindfulness-ohjausta yksilöille ja ryhmille. Soveltuu hyvin esim. tyhy-toimintaan.

Mindfulness/luovuus-kursseja, joissa tutustutaan tietosen läsnäoöon harjoituksiin ja sen pohjalta luovaa työskentelyä piirtäen, maalaten, liikkuen ja kirjoittaen. Mindfulness:n kautta tullaan tietoiseksi mielen hälystä. Pysähdytään kaiken sen äärelle, mitä itsessä, ympärillä ja elämässä on. Kohdataan kaikkea ilmenevää lempeällä, hyväksyvällä asenteella. Taidetyöskentely tapahtuu pieninä harjoituksina ja pitempänä työskentelynä läsnä sille, mitä kulloisessa hetkessä tapahtuu ja on. Materiaaeina vesi- ja peitevärit, puuvärit, hiilet ja väriliidut. Työskentely sopii kaikille, jotka suhtautuvat avoimesti sekä hiljentymiseen että luoviin menetelmiin. Ei vaadi taiteellisia taipumuksia, ainoastaan avoimmuutta ja kokeilunhalua hiljentymiseen ja taiteen tekemiseen.

Kursseja ja työpajoja on tilattavissa eri mittaisina:

1X3h: työpaja, jossa mf-harjoituksia ja piirustus/maalaus.

3X3h: Tutustuminen mf:iin ja luovaa työskentelyä jokaisena kurssikertana piirtäen, maalaten, liikkuen.

6X3h: Lyhyt peruskurssi: Mf- ja luovuus-harjoituk taidetyöskentelyä.

8X3h: Peruskurssi: Mf- ja luovuus-harjoituk taidetyöskentelyä.

 

Myös erityisryhmille kuten lapset, nuoret, seniorit, erityisherkät, uutta suuntaa etsivät, mielenterveyskuntoutujat…

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!